Registrera dig - få entrébiljett

Förregistrering:

För att besöka mässan måste du förregistrera dig för att få en kostnadsfri biljett, ingen registrering sker på plats. Registrering sker via inbjudningslänk.

Förregistreringen sker i två steg, och biljetten genereras först efter att andra steget är komplett. I det andra steget uppger du vilket verksamhets- respektive ansvarsområde du arbetar inom.

Elmia I Biljettsystem.jpg

När du kommer till mässan:

Du scannar enkelt din biljetts QR-kod direkt från mobilen. När du scannar koden skrivs din besökarbadge ut automatiskt.

Välkommen att inspireras av en grönskande mässa!