Elmia Subcontractor
14 - 16 nov. 2023
Elmia Subcontractor
Tillverkningsindustrins viktigaste marknadsplats och främsta arena för underleverantörer inom tillverkande industri och deras kunder – en äkta specialistmässa för inköp och produktutveckling.