Elmia Subcontractor
12 - 14 nov. 2024
Elmia Subcontractor
Tillverkningsindustrins viktigaste marknadsplats och främsta arena för underleverantörer inom tillverkande industri och deras kunder – en äkta specialistmässa för inköp och produktutveckling.