Elmia Lastbil
24 - 27 aug 2022
Elmia Lastbil
Elmia Lastbil är en internationell mässa för åkeri- och transportbranschen, en självklarhet för hela åkerinäringen. I år är det dessutom 35-årsjubileum.