För leverantörer

Välkommen till BOLIST-mässan

På mässan har du som leverantör möjlighet att knyta kontakter med medlemmarna inom BOLIST, visa upp dina produkter och erbjuda utbildning inom ditt sortiment.

Den senaste mässan genomfördes den 26-27 januari 2024.

/globalassets/bilder/massor/bolist/9021-04.jpg