För leverantörer

Välkommen till BOLIST-mässan

På mässan har du som leverantör möjlighet att knyta kontakter med medlemmarna inom BOLIST, visa upp dina produkter och erbjuda utbildning inom ditt sortiment.

/globalassets/bilder/massor/bolist/9021-04.jpg