18 - 19 mars 2020

VAK - Vatten Avlopp Kretslopp


Vatten Avlopp Kretslopp är den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med dagvatten, VA-planering och små avlopp.
Hemsida