14 - 15 mars 2018

Trähusdagarna 2018


SP och TMF (Trä- och möbelföretagen) samverkar i teknik- och kompetensutvecklingsfrågor. Behandlar modernt trähusbyggande i hållbar utveckling.
Hemsida