Statistikblock

Statistikblocket består av ett cirkeldiagram samt ett stapeldiagram.
Stapeldiagrammet kan visas både stående och liggande.

Du har möjlighet att välja om både cirkeldiagrammet och stapeldiagrammet ska visas eller enbart ett utav dem. Man kan också välja antal staplar mm.

OBS, man kan bara ha ett statistik-block per sida (url).

 

Rätt produkter och utbud