Juryn 2019

Vilka som blir nominerade och senare tilldelas SkogsElmia Innovation Award avgörs av en jury med representanter från olika delar av skogsbranschen.

Nomineringsförfarande

Alla fullständiga anmälningar som kommer in bedöms av juryn. De produkter som uppfyller tävlingens regler blir nominerade. 

Bland de nominerade utses sedan vinnarna av utmärkelsen. De nominerade produkterna klassas beroende på ”nyhetsgrad” efter en framtagen bedömningsmall. Bedömningsmallen ger poäng efter olika kriterier, nyhetsvärde, miljöpåverkan, arbetsmiljö, slutproduktkvalitet och ekonomi/produktivitet. Antalet medelpoäng avgör sedan om produkten erhåller någon utmärkelse. Det finns inga krav att juryn ska utse ett visst antal guld eller silver utan de ska bara titta om produkten lever upp till kriterierna. I praktiken kan det innebära att ingen vinner något pris eller att alla nominerade får en utmärkelse.

Juryn består av:

Mattias Pontén, projektledare, SkogsElmia och juryns ordförande
Per Frankelius, docent, Linköpings Universitet
Magnus Thor, forskningschef, Skogforsk
Göran Andersson, vd och skogsentreprenör, ELA Skogsservice AB.

Juryns bedömning kan inte överklagas. 

Kontaktperson för frågor är juryns ordförande, Mattias Pontén, tel +46 36 15 20 84, mattias.ponten@elmia.se