Konto på elmia.se

Genom att registrera ett konto på elmia.se godkänner du att Elmia AB lagrar följande uppgifter om dig:

  • Det namn som du uppger
  • Din e-postadress

Elmia AB sparar personuppgifter så länge de är nödvändiga, för att fullgöra de ändamål som uppgifterna blev insamlade för. Uppgifterna används för att hantera och administrera inloggning, beställningar samt för att föra statistik. Se mer under sidan Integritet.

Genom att registrera och använda ett konto på elmia.se lämnar du även ditt medgivande till att:

  • Du lämnar ut din e-postadress till Elmia AB att lagras och användas i enlighet med svensk lag.
  • Elmia AB har rätt att kontakta dig via denna e-postadress.
  • Elmia AB har rätt att använda ditt namn och din e-post för att göra uppslagningar i befintliga privata databaser (så som databaser för Mina sidor eller annan för företaget tillgänglig databas).

Genom att använda meddelandefunktionen samt mötesbokningsfunktionen på elmia.se lämnar du även ditt medgivande till att:

  • Den mottagare (besökare eller utställare) som meddelanden eller mötesförfrågningar skickas till även får tillgång till ovan nämda personuppgifter och eventuella uppgifter du anger i dina meddelanden.