Våra lokaler

Är ni 5 eller 50 personer? Kanske fler? Föredrar ni att träffas digitalt eller att ha en kombination av ett fysiskt och ett digitalt möte?

Vi har lokalerna, tekniken och servicenför att skapa det bästa mötet efter dina behov. I våra stora, rymliga lokaler kan ni sprida ut er och träffas på ett säkert sätt.

Nedre konferens