Vad är SkogsElmia Innovation Award?

SkogsElmia Innovation Award är en utmärkelse vars syfte är att lyfta ny och innovativ teknik inom skogsbruket. De produkter som får utmärkelsen anses vara så intressanta att de bidrar till att utveckla skogsbruket.

Juryn består av branschexperter som i en första bedömning granskar nyhetsvärdet. Alla fullständiga bidrag som lämnats in bedöms av juryn utifrån hur principiellt ny och innovativ tekniken är. Juryn avgör om produkten ska nomineras vidare för medalj. Därefter gör juryn en sammanvägd och jämförande bedömning av samtliga nominerade produkter utifrån kriterierna nyhetsvärde, miljöpåverkan, arbetsmiljö, slutproduktkvalitet och ekonomi/produktivitet.

Valörerna Guld och Silver

För att juryn ska tilldela en produkt SkogsElmia Innovation Award Guld krävs att den både är ny på marknaden och att tekniken är principiellt ny. Det ska vara en innovation som bidrar till att utveckla svenskt skogsbruk, en produkt som är värd att hålla ögonen på. 

En produkt som tilldelas SkogsElmia Innovation Award Silver har juryn bedömt som intressant och även den en nyhet. Att få silver innebär att produkten sticker ut bland de nominerade bidragen och har placerat sig bland de bästa när de olika kriterierna vägs samman.