Regler

För att juryn ska bedöma en produkt ska anmälningsformuläret och erforderliga bilagor vara kompletta och så utförliga som möjligt vid anmälan, senast den 28 februari 2019. Bristfälliga underlag där frågor i formuläret inte har besvarats kommer inte att bedömas. Ett företag kan skicka in max tre bidrag för bedömning.

Produkter som kan anmälas för bedömning: 

  • Produkten ska vara en teknisk innovation eller ny teknik inom skogsbranschen.
  • Produkten får inte ha marknadsförts i Sverige före 1 januari 2017.
  • Vid anmälan ska produkten finnas på den svenska marknaden och/eller lanseras på SkogsElmia 6-8 juni 2019.
  • Produkten ska, beroende på dess användningsområde, innebära en förbättring inom områdena ekonomi/produktivitet, arbetsmiljö, slutproduktkvalitet eller miljö.

Produkter inom följande områden kan inte anmälas för bedömning:

  • Insatsvaror som kemiska och/eller organiska preparat såsom plantskyddsmedel och gödselmedel m.m.
  • Affärsmodeller eller andra typer av teoretiska modeller
  • Teknik som ligger utanför mässans områden skogsbruk och virkeslogistik.

Angivna produktförbättringar som inte är självklara ska styrkas med oberoende testresultat eller liknande. Likaså ska uppgifter till testmark bifogas där det är relevant. Bilder, film, produktbroschyrer m.m. som beskriver produkten ska bifogas om det finns. 

Bild

Minst en bild ska vara högupplöst (300 dpi) och Elmia ska ha rätt att fritt använda bilden i samband med SkogsElmia och SkogsElmia Innovation Award.

Bland de nominerade utses sedan vinnarna av juryn. De nominerade produkterna klassas i tre grupper beroende på ”nyhetsgrad” efter en framtagen bedömningsmall. Bedömningsmallen ger poäng efter olika kriterier. Antalet medelpoäng avgör sedan om produkten erhåller guld, silver eller bara blir omnämnd.

Offentliggörande och marknadsföring

Produkterna som nomineras offentliggörs ca en månad innan SkogsElmia 2019. Prisutdelning kommer att ske på SkogsElmia 6-8 juni 2019. 

När en produkt har tillskrivits en medalj kan företaget använda emblemet SkogsElmia Innovation Award Guld eller Silver i sin marknadsföring.

Året för medaljen ska alltid vara tydligt i marknadsföringen. Det är endast tillåtet att använda emblemet för SkogsElmia Innovation Award Guld eller Silver tillsammans med den vinnande produkten och inte vid generell marknadsföring av företaget.