SkogsElmia

Mässan för framtidens skogsägare

Nordens ledande skogsmässa

SkogsElmia är skogmässan med skogsägandet i fokus. Mötesplatsen där du hittar produkter och tjänster för hela kedjan från frö till inmätning.

Under några intensiva och underhållande dagar kan du testa och provköra nyheter, förbereda investeringsbeslut och knyta intressanta kontakter. SkogsElmia arrangeras självklart utomhus - i skogarna vid Bratteborg, 30 km söder om Jönköping.

20 438
besökare
4,2
är besökarnas betyg på mässan
4,1
är utställarnas betyg på mässan
71%
av besökarna har inflytande gällande inköp
Starka mässaktörer i skogen inleder samarbete: ”Vi vill göra vårt för att lyfta AB Sverige”
16 jun 2021
Två av landets ledande mässföretag inleder nu ett samarbete kring mässor, event och konferenser riktade mot skogens aktörer. – Vi kraftsamlar tillsammans för skogen. Samverkan mellan våra mötesplatser stärker möjligheten till effektiva erfarenhetsutbyten inom skogsnäringen vilket är viktigt för...
 På Elmias mässor blir uppfinningar till innovationer
14 jun 2019
Enligt Per Frankelius, som forskar om innovationer vid Linköpings universitet. Har Elmias skogsmässor stor betydelse för utveckling av ny teknik och nya metoder inom skogsbruket. – På mässor blir uppfinningar till innovationer, säger han.
 Industrin behöver de privata skogsägarna för täcka virkesbristen
13 jun 2019
Privatskogsbruket blir allt viktigare för svensk skogsindustri och handelsbalansen. Anledningen är att skogsbolagen och statliga Sveaskog på senare år gjort stora uttag av äldre skog på egna marker. De enskilda skogsägarna har en annan situation med möjlighet att leverera. Årets SkogsElmia bevisa...
 Elmia är ett skyltfönster som driver exporten av svensk skogsteknik
12 jun 2019
Den nordiska skogsbrukstekniken utvecklades i långa stycken av småföretag, vilka snabbt kom ut på en världsmarknad. – Elmias skogsmässor var och är det internationella skyltfönstret, säger Hans-Åke Elofson, som under sina pionjärår arbetat på centrala poster hos tongivande maskintillverkare.
Se seminariet om bioenergi i efterhand
11 jun 2019
Under SkogsElmia arrangerade Elmia Wood tillsammans med Dagens Industri ett exklusivt seminarie om bioenergi. Var du inte på plats? Det gör inget. Det filmades och finns nu på Elmia Woods YouTube kanal.
3D-förbättring av Valtra traktorer
8 jun 2019
Lantmännen Maskin har utvecklat en egen "trimsats" till Valtra traktorer med Smart Touch.– Det är en ny panel som skapar plats för styrspak och display till en skogskran, berättar Jon Rolfsson som är ansvarig för segmentet skog.