Tema på mässan

Vi vill att besökaren lätt ska hitta sitt specifika intresseområde. I vilket sammanhang ligger värdet för dig och ditt företag att synas?
Drone Zone
Träbearbetning
Skogsmaskiner