Tema på mässan

imagepk61u.png

Temat för Elmia Wood 2022 är ”Skogens värde i framtidens innovativa och hållbara skogsbruk”. – Ett livligt debatterat ämne de senaste åren. Elmia Wood blir en viktig mötesplats för skogens intressenter att träffas och ta debatten vidare. I det perspektivet är mässan mer angelägen än någonsin, säger Andreas Roman, mässansvarig, Elmia Wood. Skogens värde berör inte bara skogsägare och skogsföretag. Balansen att kunna producera rätt råvaror, skapa en värdefull livsmiljö för djur- och växtliv, och vara en aktiv del i klimatomställningen är stora ämnen som alla ryms i skogens utökade värde. Under den nya programpunkten på mässan Wood let´s talk kommer partiledare, ministrar och sakkunniga delta i diskussioner och paneldebatter på scen. Bland ämnena märks bland annat EU:s taxonomi, klimatet, biologisk mångfald och det fossilfria skogsbruket. – Elmia Wood vill uppmärksamma vissa av dagens problem och diskutera dess lösningar, men även visa på hur fantastisk vår natur är och vad skogsbruket kan göra för människor och miljö. Skogsbruket är en viktig pusselbit i klimatomställningen. Det vill vi att Elmia Wood förmedlar, säger Andreas Roman.