Den nya mötesplatsen med bland annat restaurang och umgängesytor. Nyhet!

Innehåll:

  • Skylt 700x500 cm
  • Omnämnande i sociala medier
  • LED-skyltar på slingan, 3x2 m

Pris: 30.000 kr exkl. moms


Teknisk information SKYLT

Storlek: 700x500 mm

Format: Tryck-pdf, utan passmärken, ram och utfall. Typsnittet i banor. Ange färger i CMYK eller PMS. Original ska vara i skala 1:1. Så lite komprimering som möjligt och med förenklad genomskinlighet.

Materialdag: Senast tre veckor innan mässan öppnar laddar du upp ditt material via ”Mina sidor” på mässans webbsida. Logga in med ditt användarnamn och lösenord, till höger högst upp på sidan. Under ”Mina sidor” väljer du ”Uppladdning av filer till tryck”. Döp ditt material med produkt, plats och mått (ex ”SkyltWoodSquare_700x500mm”). För mer information, kontakta din säljare.


Teknisk information LED-SKYLT slingan

Storlek: 1920x1080 pixlar.

Format: jpg eller mp4

Rörligt media: Max sju sekunders längd.

Materialdag: Senast två veckor innan mässan öppnar laddar du upp ditt material via ”Mina sidor” på mässans webbsida. Logga in med ditt användarnamn och lösenord, till höger högst upp på sidan. Under ”Mina sidor” väljer du ”Uppladdning av material till digital annonsering”. Döp ditt material med produkt, plats och mått (ex ”Ledskylt_slingan_1920x1080px”). För mer information, kontakta din säljare på Elmia. 

Samtliga priser avser tryck-/publiceringsklart material. För ofärdigt material tillkommer en extra kostnad. Har du inte själv möjlighet att ta fram tryck-/publiceringsklart material kan Elmia hjälpa dig.