Enkät Elmia Wood 2020

1. Har er verksamhet påverkats av pandemin?
2. Kommer ni satsa mer eller mindre på skogsmässor i framtiden?
3. Vilken är er viktigaste marknad att nå ut till på mässan? Endast ett svarsalternativ är möjligt.
4. Vad är syftet med ert deltagande på Elmias skogsmässor? Vänligen välj max 3 alternativ.
5. Målgrupper, vem vill ni nå ut till?
6. Vad är viktigt för dig som utställare på en mässa i framtiden? Flera svarsalternativ är möjligt.
7. Hur många dagar behöver en skogsmässa för att bli bra?
8. Hur ställer du dig till ett digitalt komplement (till exempel streamade seminarier, produktnyheter, filmer från utställare, mässerbjudanden med mera) utöver den fysiska mässan på Elmia?