Wood Innovation Loop

En av flera nyheter på Elmia Wood är den innovativa kunskapsslingan Wood Innovation Loop. Här kommer besökarna få tillfälle att lära sig om skogens olika värden och möjligheterna kring framtidens skogsbruk, samt besöka utvalda utställare.

Innovationloopwebben.jpg

Kunskapsslingan beskriver hela omloppstiden i skogsbruket och bland annat demonstreras olika brukningsmetoder såsom gallringsmetoder, trädslagsval och naturhänsyn. Längst slingan kommer olika stationer att vara uppbyggda där besökarna kan ta del av information och få inspiration kring skogsskötsel. Målet med kunskapsslingan är att bidra med kunskap kring omloppsprocessen och hur man på bästa sätt ska förvalta sin skog, med klimatet, miljön och säkerhet i åtanke.