Aktiviteter på mässan i form av uppvisning av insektssök med hund.

snifferdogs.jpgSnifferDogs Sverige tränar och jobbar med sökhundar som är specialutbildade för att hitta granar som nyligen varit angripna av granbarkborren. Med 10 års erfarenhet av att använda sökhundar för att kartlägga granbarksborren erbjuder vi ett kostnadseffektivt sätt att hitta nya angripna träd. På Elmia Wood både beskriver och visar vi hur vi använder sökhundar för detta ändamål.

Varje mässdag med kl 11.00, kl 13.30 och kl 15.30.