Utställarkort - Byggnationskort - Parkeringskort

För att tydligt visa din behörighet på mässan är det viktigt att bära kortet väl synligt under din vistelse på mässans område.

Utställarkort

Utställarkort används av monterpersonalen som arbetar i montern under mässan. Korten är personliga.

Antal kostnadsfria kort är beroende av din monterstorlek. Behöver du extra kort än de som ingår betalar du 250:- exkl. moms.

Antal kvm Antal utställarkort                                                              
- 16 2
17-24 3
25-36 4
27-90 6
91-150 8
151-250 10
251-350 12
351-400 14
401-450 16
451-500 18
501-600 20
601-650 25
651-700 30
701-750 35
751-800 40
851-900 45
901- 50

OBS! Utställarkort som Elmia skriver ut fr o m inflyttningen börjar och/eller under mässan 29 maj - 10 juni debiteras en avgift om 250:-/kort exkl moms.

Registrera din monterpersonal så här:

  1. Logga in på "Mina sidor" med användarnamn och lösenord via nyckelikonen uppe till höger.
  2. Under rubriken ”Utställarkort” registrerar du din monterpersonal och skriver ut korten.

Parkeringsbiljett inom och utanför mässområdet

Biljetten är giltig under hela utställningstiden (även under in- och utflyttning).

Parkering inom mässområdet
Endast ett fordon per utställare inne på mässområdet. Fordonet måste rymmas i montern och ingen in- respektive utkörning är tillåten mellan kl 08.45-18.00 under mässdagarna. 

Parkering utanför mässområdet
Utställarparkeringen är utanför mässområdet.

OBS! Parkeringsbiljett som skrivs ut fr o m inflyttningen börjar och/eller under mässan (29 maj-10 juni) debiteras med en avgift om SEK 250/kort exkl. moms.

Gör din beställning av parkeringsbiljett så här:

  1. Logga in på "Mina sidor" med användarnamn och lösenord via nyckelikonen uppe till höger.
  2. Gå in under rubriken ”Mina beställningar” och där klickar du på Parkeringsbiljetter och gör din beställning. Du skriver själv ut dina parkeringsbiljetter.