Utställarkort - Byggnationskort - Parkeringskort

För att tydligt visa din behörighet på mässan är det viktigt att bära kortet väl synligt under din vistelse på mässans område.

  • Byggnationskort är för personal som kommer före- och efter mässan.
  • Utställarkort är för personal som jobbar under mässan. Kan också användas före- och efter mässan.
  • Korten är personliga.

Utställarkort

Antal kostnadsfria kort är beroende av din monterstorlek. Behöver du extra kort utöver de som ingår betalar du 250:- exkl. moms.

Antal kvm Antal utställarkort                                                              
- 16 2
17-24 3
25-36 4
37-90 6
91-150 8
151-250 10
251-350 12
351-400 14
401-450 16
451-500 18
501-600 20
601-650 25
651-700 30
701-750 35
751-800 40
801-900 45
901- 50

Registrera din monterpersonal så här:

  1. Logga in på "Mina sidor" med användarnamn och lösenord via nyckelikonen uppe till höger.
  2. Under rubriken ”Registrera och skriv ut utställarkort och byggnationskort” registrerar du din monterpersonal och skriver ut korten.

Parkeringsbiljett inom och utanför mässområdet

Biljetten är giltig under hela utställningstiden (även under in- och utflyttning).

Parkering inom mässområdet
Endast ett fordon per utställare inne på mässområdet. Fordonet måste rymmas i montern och ingen in- respektive utkörning är tillåten mellan kl 08.45-18.00 under mässdagarna. 

Parkering utanför mässområdet
Utställarparkeringen är utanför mässområdet.