Load & Transport

Load & Transport

Till Elmia Wood 2017 samlar vi ihop allt som rör logistiken från skogen till industrin på ett tydligare sätt. Vi har skapat ett nytt område nära mässentrén som heter Load & Transport med fokus på:

  • Nybyggnation och underhåll av skogsbilvägar
  • Transport av träråvara
  • Hantering av träråvara på timmerplan och terminal

 

Stor marknad

Load & Transport

Varje år avverkas ca 3,5 miljarder kubikmeter skog i världen. Ungefär hälften är industriellt virke som transporteras otaliga mil i varierad terräng till vidareförädlande industrier. Om varje last mot­svarar 60 kbm virke innebär det 29 miljoner lastbilslass.

Väl framme vid industrin eller terminalen ska virket tas emot, mätas/vägas, lastas av och hanteras. Den logistiska kedjan mellan skogsbruket och industrin kräver bra maskiner och bra utrustning.

På Elmia Wood når du en målgrupp som hanterar mycket stora volymer skogsråvara.

Här träffar du intressenter från hela den skogliga kedjan. Ta chansen att träffa potentiella kunder från hela världen!

 

För vem?

På ett fält nära huvudingången till Elmia Wood ligger området Load & Transport lättillgängligt för besökaren. Förutom det perfekta läget finns också goda möjligheter att demonstrera dina produkter i drift. Produkter och tjänster som passar in på området är till exempel:

  • Entreprenadmaskiner, materiel, utrustning och service för nybyggnation och underhåll av vägnätet i skogen.
  • Lastbilar, släp och utrustning för transport av träråvara såsom timmer, flis och grot.
  • Maskiner, utrustning och tjänster för lastning, lossning, hantering och inmätning av träråvara på terminal och timmerplan.

Boka din monter idag