Anmäl ditt intresse som utställare

Denna intresseanmälan ligger till grund för första monterfördelningen. Bindande anmälan sker först efter slutgiltig överenskommelse om placering och monteryta.

Allmänna bestämmelser.

 
Välj montertyp och ange önskad storlek på montern

eller
 
Ange om du vill ha hjälp med monterutrustning till din monter:
4. Demonstrationsyta