Anmäl ditt intresse som utställare

Denna intresseanmälan ligger till grund för första monterfördelningen. Bindande anmälan sker först efter slutgiltig överenskommelse om placering och monteryta.

Allmänna bestämmelser.

 
Välj montertyp och ange önskad storlek på montern


eller
 
Ange om du vill monterutrustning till din monter:
4. Demonstrationsyta