Vem ställer ut?

På Elmia Wood finns utställare som erbjuder maskiner, verktyg och metoder för en modern och effektiv skogsindustri. Rådgivare och experter visar också hur man som skogsägare och skogsbrukare på ett effektivt sätt kan förbättra sin lönsamhet.

Se vårt produktregister för att skapa dig en bild av bredden bland utställarna.