Vem besöker?

SkogsElmia

Elmia Woods 50 000 besökare kommer från världens alla hörn och är intresserade av skogsteknik och skogsskötsel. Nästan 17 000 av besökarna reser hit från ett annat land. De största besökargrupperna är skogliga entreprenörer, skogsägare, tjänstemän och skogsåkare. Men även skogliga utbildningar finns på plats.

Fakta från Elmia Wood 2013:

 

54 215 besök

under fyra mässdagar.

49 %

av besökarna är skogsägare, 26% jobbar med skogsförvaltning och 22% är entreprenörer, skogsmaskinförare eller skogsarbetare.

31 %

av besökarna kom från ett annat land.

15 180

besökte mässan för första gången.

59 %

uppgav att de hade för avsikt att göra inköp av, eller förslå inköp av, produkter som de sett på mässan.

62 %

av de svenska besökarna har avgörande eller stort inflytande på inköpsbesluten.

68 %

av de utländska besökarna har eller kommer troligen att begära offerter under mässan.

89 %

av besökarna svarar att man kommer tillbaka 2017. 

 *Enligt besökarundersökningen gjord av Fairlink under Elmia Wood 2013.

 

Statistik Elmia Wood 2013

Varför ställa ut på mässan?