Invasiva arter – så påverkar de skogsmiljön

Under första dagen på Elmia Wood hölls ett seminarium om invasiva arter och hur de påverkar skogsmiljön. Föreläsarna betonade hur viktigt det är att allmänheten blir varse om hur de ska agera för att bidra till att reducera skadorna som finns i våra skogar. Gemene man har stor inverkan på våra skogars hälsa.

Carina Keskitalo, professor på Umeå universitet föreläste tillsammans med Dr Mariella Marzano på Forest Research och professor Jan Stenlid på SLU om invasiva arter.

Carina Keskitalo, professor vid institutionen för geografi och ekonomisk historia på Umeå universitet, Dr Mariella Marzano, Forest Research och professor Jan Stenlid på SLU föreläste om ämnet. Carina Keskitalo pratade bland annat om hur viktigt det är att uppmärksamma allmänheten på vad de kan göra för att bidra till en bättre skogsmiljö.

- Det finns många saker att åtgärda för att förbättra skogsmiljön, men det är svårt att uppmärksamma den större massan på de problem som finns i dag, säger Carina Keskitalo, professor på Umeå universitet.

I dagsläget har regeringen inte de resurser som krävs för att kontrollera den svenska skogen, därför behöver alla hjälpas åt i arbetet med skogens hälsa. Ser man något ovanligt på träden i de skogarna man brukar röra sig i ska man inte tveka på att rapportera skadan.   

Hur rapporterar du skador på träd och skog?
Om du är ute i skogen och ser någon skada kan du rapportera detta till skogsskada.se. Ditt bidrag kommer bland annat hjälpa till att utveckla metoder och strategier med syfte att minska risken för skador.

Publicerad
2017-06-07
Bilder
Carina Keskitalo, professor på Umeå universitet föreläste tillsammans med Dr Mariella Marzano på Forest Research och professor Jan Stenlid på SLU om invasiva arter.
Carina Keskitalo, professor på Umeå universitet föreläste tillsammans med Dr Mariella Marzano på Forest Research och professor Jan Stenlid på SLU om invasiva arter.