Bayersk skogsmässa lockar många

Intresset är stort för skogsmässan KWF-Tagung, som arrangeras i Bayern den 9-12 juni. Mässan arrangeras vart fjärde år och är startskott för Elmia Wood 2017 på den internationella arenan.

KWF

— Vi har nått en rekordnivå i antal utställare så här lång tid innan mässan. Det är ett tydligt tecken på det stora intresset, säger mässansvarige Thomas Wehner, som är mycket nöjd med årets mässområde.

KWF-Tagung arrangeras varje gång i olika tyska delstater, och denna gång hoppas man kunna locka 50 000 besökare till bayerska Roding i södra Tyskland.

Många svenska företag kommer att finnas på plats i de tyska skogarna för att möta den centraleuropeiska marknaden. Förutom egen monter finns det möjlighet för svenska företag att ställa ut i ett centralt beläget ”svensktorg” på mässområdet. 

Markskoning och mindre maskiner
Det övergripande temat för mässan är ”Skog – Människa – Marknad – Hållbara synergier”. Ett par teman som kommer att stå i fokus är markskoning och mindre skogsmaskiner.

— Intresset för småskalig avverkningsteknik ökar i Tyskland. Här ligger ni svenskar före oss i hur ni använder mindre maskiner även i professionellt skogsbruk, säger Thomas Wehner.

Förutom mässa med visning av nya produkter och tjänster bjuder KWF-Tagung på kongress och exkursioner. Exkursionsdelen ska visa hela avverkningsprocessen genom 25 stationer ute i skogen, där experter finns på plats för demonstrationer och diskussioner.

Intressenamälan 2017

Publicerad
2016-01-14
Bilder