Katam Technologies

Första publika demonstrationen av tjänsten Katam Forest - en tillförlitlig mätning av skog med smartphone.

Skogen digitaliseras och efterfrågan på digitala verktyg och lösningar ökar. På Elmia Wood demonstrerar Katam för första gången publikt sin kommande tjänst för skogsinventering i mässområdets skog.

Katam visar på Elmia Wood upp en tjänst som mäter skogsbestånd digitalt med hjälp av 3D baserad video. Mätningarna görs i realtid och är objektiva samt spårbara. Metoden ger mer information om enskilda träd än andra metoder. Datan kan laddas upp både hos Katam och i kundens molnlösning. Katam Forest ersätter och i vissa fall kompletterar analoga manuella metoder som används när man mäter skog idag. Tjänsten riktar sig initialt till yrkesprofessionella inom skogsbruk globalt.

Bakgrund: Företaget KatamTechnologies bildades 2015 av Krister Tham och Magnus Kåreby. Katams idé är att digitalisera mätning av skog utifrån kunskapen om hur man under många årtionden inventerat skogen med hjälp av subjektiv manuell mätning. Krister, som själv är skogsägare, kunde snabbt se fördelarna med att digitalisera mätningarna. Magnus och Krister kommer från Sony Mobile med lång erfarenhet av och kompetens inom produktutveckling av mjukvara inom mobilindustrin. Den kompetensen utnyttjar de nu för att driva på innovationen av skogsinventering.

http://www.katam.se/en/home/

Publicerad
2017-06-05
Bilder