Innovationer för framtidens skogsbruk

Genom historien har många nyheter sett dagens ljus på Elmia Wood. Inför förra mässan satte vi fokus på alla de innovatörer som bär på egna idéer, tankar och problemlösningar. Se de inspirerande filmerna!

 


Lean Wood Supply System

Minst nio miljarder kronor kan sparas in i svenskt skogsbruk varje år om hanteringen av virket från avverkning till industri läggs om och effektiviseras. Uppfinnarna Lennart Olving och Maria Drott har tagit fram ett revolutionerande och patenterat helhetskoncept som kommer att visas upp på Elmia Wood.


Christer Lennartsson berättar om sin nya maskin "The Beauty"

Trots stora fördelar har drivaren, en kombinerad skördare och skotare, aldrig slagit igenom. Lönsamheten har varit för dålig. På Elmia Wood 2013 visar innovatören Christer Lennartsson en maskin med potential att förvandla drivaren från vision till verklighet.


Lars Lameksson om pendelarmarna

Lars Lameksson introducerade pendelarmarna, som gjorde automatisk nivellering möjlig i skördare. Hör innovatören själv berätta om denna uppfinning som såg dagens ljus 1986.

 


Ingmar Sandahl om engreppsaggregatet

Ingmar Sandahl presenterade engreppsaggregatet på Elmia Wood på 80-talet. Den har fått stort genomslag. Men Ingmar ser många utvecklingsmöjligheter av tekniken. Hör honom själv berätta!

 


Torbjörn Ericsson berättar om T-bear och att vara innovatör i skogsbranschen

Torbjörn Ericsson är en sann innovatör i skogsbranschen med en hel pärm full av idéer. Han ligger bakom T-bear, en maskin som klarar både att gallringsskörda och slutavverka.

 


Om innovationer på Elmia Wood

Här kommer vi samla både historiska tillbakablickar och nya idéer och lösningar. Några kommer presenteras för första gången på Elmia Wood i juni. Så, vare sig du själv är en utvecklare eller bara är nyfiken på nyheter, så kommer den här sidan vara spännande att komma tillbaka till.