HORN Sverige

Ny aluminium geometri

En ny skärgeometri .WA för spår- och avstickning i aluminium med S100 eller S224 systemen.
Skären finns i bredderna 2,0 och 3,0 mm. Den positiva geometrin tillsammans med en polerad yta förhindra löseggsbildning och en perfekt spånkontroll och bearbetad yta. Skären finns i kvalité K10 och belagd DD26, beläggningen DD26 är att föredra vid bearbetning av aluminium med högre kiselhalt. Detta tillsammans med hållare som invändigkylning i skärklampen är att rekommendera för en optimal bearbetning.

http://https://www.phorn.de/produkte/neuheiten/innovation/download/neue-aluminium-geometrie-fuer-die-systeme-s100-und-s224/
Publicerad
2016-05-04
Bilder