LK Scandinavia AB

Nikon Laser Radar

Laser Radar en unik nyhet som mäter geometriska element med hög hastighet med en noggrannhet av 0,05 mm. Helt CNC styrd kan arbeta som Stand Alone eller ihop med Robot.
Laser Radar mäter med laser utan reflekterande mål. Mätområdet kan vara ifrån 1m och upp till 50 mm. Mäter en diameter inom 2 sekunder. Importera CAD filer och skapa enkelt mätprogram.
Som Stand Alone kan Laser radarn enkelt flyttas fram till mätobjektet och genast starta mätningen både inomhus som utomhus.
Om flera olika sidor av en detalj skall mätas som täcks av detalj eller annat kan denna enkelt förflyttas vid t.ex. seriemätning med en Robot och bli en automatiskt mätstation i t.ex.line. Laser Radar är relativt okänslig för temperaturförändringar och olika miljöer. Kan mäta objekt upp till 50 m.
I övrigt visas Nikon Laserscanning och mätmaskin samt Laser Tracker och olika mätmjukvaror.

http://www.lksab.se
Publicerad
2016-03-02
Dokument