Maskin AB A. Fransson

Lyckat samarbete när MaskinFransson, Marab och Schunk levererar till Mattsson Metal

I januari togs den i bruk, cellen som består av en Trident vertikal flerop med svängpallett, en robotcell från Marab och med 6 st individuellt styrda pneumatiska skruvstycken från Schunk.
Kravet från Mattsson Metal var att kunna producera ca 30 olika detaljer fullt automatiskt i 4 axlar och i 3-skift.
För att minimera stillestånd i maskinen vid detalj- och verktygsbyten valde man en maskin med svängpallett för körning av 3 detaljer per pallett. Robotcellen som är utrustad med vision har transportbanor som medför obemannad körning i ca 120 min vilket i sin tur ger ca 120 detaljer.
"En stor fördel för oss med denna cell är att vi har effektiviserat produktionen kraftigt tack vare att maskinen är så snabb och att omställningstiden mellan olika detaljer är mycket kort. Man behöver bara rulla bort robotcellen som står på räls, byta backarna i skruvstyckena, rulla tillbaka robotcellen och därefter starta nästa jobb", enligt Per-Erik Hägglund, produktionsledare på Mattsson Metal.

"Allt har flutit på väldigt smidigt, både installation och igångkörning av jobb. Med facit i hand har det visat sig att den här investeringen har överträffat våra förväntningar", avslutar Per-Erik.

[Bildtext IMG_1068_]: Fr.vänster: John Ericson (VD MaskinFransson), Jonas Lindberg (operatör Mattsson Metal), Per-Erik Hägglund (produktionsledare Mattsson Metal)
[Bildtext IMG_1057_]: Detaljer på väg in och ut från robocellen.
[Bildtext IMG_1072_]: AutoCam rundbord med skruvstycken från Schunk.
Faktaruta
Maskin Trident TR56S
Styrsystem Mitsubishi M70A
Palettstorlek 600 x 425 mm x 2
Max bordsbelastning 200 kg x 2
Spindelkona BT40
Max spindelvarvtal 12000 rpm
Max effekt spindelmotor 11 kW
Spolning genom spindel 20 bar
Antal verktygsplatser 24 + 1
Mätprob Renishaw OTS
Borrbrottskontroll Renishaw TRS2 (laser)
Rundbord x 2 AutoCam AT160
Nettovikt maskin 5500 kg

Robotcell Marab X12
Skruvstycken Schunk KSP-LH Plus 160

För mer information kontakta
Maskin AB A. Fransson, www.maskinfransson.se
Mattsson Metal AB, www.mmetal.se
Marab, www.marab.nu
Schunk Intec AB, www.se.schunk.com

http://www.maskinfransson.se
Publicerad
2016-04-25
Bilder