SOLECTRO AB

Inget medför mer kostnader och fler stopp i en bearbetningsprocess än ett material som inte sitter fast. Vi hjälper er med fixeringen!

Man kan ha ett mycket bra koncept och en perfekt design för sin produkt eller detalj. Man
kan ha planerat hela förloppet mycket noggrant genom att välja den optimala CNC-fräsmaskinen,
de perfekta verktygen och det perfekta materialet. Men sitter inte materialet fast under bearbetningsprocessen så kan det snabbt leda till högre produktions​kostnader och längre tillverkningstider.
Många är de operatörer, verktygs- och formtillverkare, handledare för produktionsceller, projekt- eller fabrikschefer som skulle göra vad som helst för att få rätt på sin produktionsprocess.

Man kan ha ett mycket bra koncept och en perfekt design för sin produkt eller detalj. Man kan ha planerat hela förloppet mycket noggrant genom att välja den optimala CNC-fräsmaskinen, de perfekta verktygen och det perfekta materialet, men om man inte har ett bra sätt att spänna fast materialet under själva bearbetningsprocessen så kan det snabbt leda till högre produktionskostnader och längre tillverkningstider än vad man har kalkylerat med. Inget medför mer kostnader och fler stopp i en bearbetningsprocess än ett material som sitter dåligt fast och orsakar flertalet verktygsbrott, materialförflyttningar och hög kassation. Ett löst material kan också orsaka skador på maskinen med stillestånd eller ännu värre en operatörsskada.
Utmaningen är att hitta något som kan fungera i den tilltänkta CNC-fräsmaskinen och som kan anpassas till många och varierande processkrav. Vi på Solectro AB har en hel del olika hjälpmedel för att fixera material. Det finns både enkla standard lösningar och mer avancerade lösningar samt kundanpassade lösningar. Tveka inte att kontakta oss, vi har många års erfarenhet av materialfixering, vi hjälper er att hitta rätt lösning för ert material och er bearbetningsprocess. Det är viktigt att materialfixeringen kräver minimal arbetskraft och kan anpassas för upprepad och tillförlitlig användning.

Här är några exempel på kostnader/tidsförluster som är viktiga att räkna med i en bearbetningsprocess:

- Operatörens tidsförlust när maskinen skall laddas och tömmas.
- Repor på detaljen på grund av materialförflyttning
- Förlorad verktygshastighet
- Förkortad verktygslivslängd, vilket gör att operatören måste byta verktyg ofta eller i förtid.

Slutförlusten må vara i ören eller kronor per del, men multiplicerat med antalet detaljer så kan det mycket väl bli en betydande summa eller till och med leda till att man tvingas avbryta produktionsprojektet. Genom att optimera produkten, programmet, materialet, fixeringen, maskinprocessen samt minskar eller eliminerar dessa händelser så kommer slutförlusten att sänkas och börja leda till vinstmarginaler.

http://www.solectro.se
Publicerad
2016-04-05
Bilder