Ejdersteds & Fröding AB

Ejderstedts expanderar

att expandera personalstyrka likväl som agenturportfölj tar nu Ejderstedts steget fullt ut inom affärsområdet advanced material.
-Strategin är ett svar på kundernas efterfrågan att vi ska kunna erbjuda lösningar från prototyp- till seriereproduktion samt inom flera materielområden, säger Peter Fasth som tillträder som ny VD mitten juni.
Peter understryker också att redan 1993 började Ejderstedts leverera maskiner inom flyg-och tung fordonsindustrin vilket också var starten på affärsområdet advance material vilket inkluderar maskiner för bearbetning i stållegeringar, gjutgods, lättmetaller, plast & kompositer, sten och glas.
Utifrån ett bearbetningsperspektiv finnas olikheter mellan olika materielområden men ska man hänga med i produktutveckling och samtidigt behålla jobben behövs en ökad flexibilitet hos svenska verkstäder. Ett exempel är valet av metaller gentemot kompositer som möjliggör väsentliga viktbesparingar.
-Vi laddar upp med fyra stora maskiner, 3D printning genom LMF(Laser-metal-fusion), professionell personal från Ejderstedts och våra leverantörer i monter B01:71 avslutar Peter med och som har tidigare bakgrund inom ytbehandling-, plast- och metallindustrin.
Publicerad
2016-05-09