ABUS Kransystem AB

ABUS nya lättraversprofiler. En skäddarsydd kranlösning där allt förenas!

I det nya lättraverssystemet, modellbeteckning HB-system, kombineras alla egenskaper så att dina specifika krav på lyftning och transport av laster uppfylls ännu bättre och du får mer individanpassade lösningar.
I det nya lättraverssystemet, modellbeteckning HB-system, kombineras alla egenskaper så att dina specifika krav på lyftning och transport av laster uppfylls ännu bättre och du får mer individanpassade lösningar.

Oberoende profilskarvslägen:
Stålprofilernas vridstyva och mycket robusta profilskarvar gör att
skarvarnas placering inte är beroende av kranbanornas statiskt nödvändiga upphängningspositioner. Med andra ord står det var och en fritt att välja längd till de enskilda kran- och banprofilerna.

Kombinationsalternativ:
De nya stål- och aluminiumprofilernas kranbalksupphängningar är identiska. Detta får till följd att man får färre maskindelar och kan arbeta mer flexibelt med byggnationer samt utbyggnader. För första gången kan HB-anläggningar användas tillsammans med traverskranar av stål eller aluminium. Redan befintliga anläggningar kan också förses med traverser från det nya produktprogrammet.

Belastningsbar profilskarv:
De nya vridstyva profilskarvarna kan belastas lika mycket som själva profilerna. Detta gör att man kan arbeta oberoende av de statiska upphängningsavstånden och man kan dra ned på antalet profilskarvar, jämfört med de äldre profilerna.

Stakare profiler:
De nya stålprofilerna HB150S och HB190S tål betydligt mer belastning, vilket gör att större bärlaster och upphängningsavstånd kan användas.

Särskilt ytskydd:
De nya HB-profilerna är alltid zinkgalvaniserade. På så sätt får man
ett förstklassigt korrosionsskydd på in- och utsidan, vilket gör att det inte behövs någon extra lackering.

Särskild färgsättning:
De nya HB-profilerna finns som alltid i ABUS gula färg. Däremot har inte hela profilerna lackerats utan på sidorna har man försett dem med en färgfolie av hög klass.

Upphängning som monteras uppifrån:
Den nya upphängningen med gummilager monteras uppifrån via profilöppningen. Därför minimeras insatsen som krävs i samband med montering, särskilt vid ut- eller ombyggnader samt vid underhåll. Tack vare den speciella formen kan upphängningen inte slita sig vid belastning. Alla maskindelar som används till inställning av höjden säkras med hjälp av väl synliga fjädersprintar. Det patenterade gummilagret tål mycket hög belastning och är slitagefritt och gör därför att upphängningen blir så gott som underhållsfri.

Vi ger dig gärna råd och mer information på väg mot ditt skräddarsydda HB-system! Se mer på www.abus-kransystem.se.
Publicerad
2016-02-10
Bilder