Stort kompetensbehov för framtidens industri

Industrin går en spännande och utmanande framtid till mötes. Det pratas mycket om smarta fabriker och digitalisering, men har företagen kompetensen som krävs för att möta den stora förändringen? Det är ett ämne som Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tar upp på Elmia Verktygsmaskiner. 

Magnus Mörstam, projektledare på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

— Sverige är ett land med hög IT-mognad och en rejäl teknikvana. Men det behövs ändå kompetensutveckling för att fullt ut kunna ta emot den digitala utvecklingen och de nya möjligheterna det innebär, säger Magnus Mörstam, projektledare på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

Tillsammans med Philipp Ramin från German Innovation Centre for Industry 4.0 i Tyskland ger Magnus Mörstam i en halvdagskonferens en översiktlig bild av tyska Industrie 4.0, med bakgrund till begreppet och vad det innebär. Dessutom kommer flera företag att presentera exempel från industrin, företag som framgångsrikt tagit steget i riktningen mot den nya eran. 

Förändringarna som sker påverkar hela företaget i alla led, menar Magnus Mörstam. Därför är det viktigt att varje företag skaffar sig insikt om vad det egentligen handlar om för att bättre förstå vad som behöver göras. 

— Frågorna alla måste ställa sig är: hur kan vi öka kundvärdet med hjälp av tekniken, hur kan vi lyfta vår produktion, hur effektiviserar vi processerna, vad behöver vi göra för att ha rätt kompetens ombord på resan? Vår största utmaning är att föra ihop kompetensen från olika branscher och hitta synergierna som finns däremellan, säger Magnus Mörstam. 

Philipp Ramin, som arbetar med teknologiutveckling och konceptutbildning för den digitala fabriken, vill nu sprida konceptet till andra delar av Europa, och kommer på konferensen att tala om hur det kan ske. 

— Tanken bakom upplägget är att upplysa företagen om digitaliseringens möjligheter och att ge dem konkreta exempel från närområdet där företag tagit intressanta steg i sin digitala utveckling, säger Magnus Mörstam. 

Konferensen avslutas med en längre frågestund med alla talarna då du i publiken kan ställa frågor.

Läs mer och anmäl dig till konferensen här.

Publicerad
2016-04-14