Magnetfiltrering ger färre defekta detaljer

Magnetisk filtrering används ofta vid processer där man vill avlägsna även de minsta magnetiska partiklarna under 1 mikron.
På Elmia Verktygsmaskiner visar Sandvall upp sina senaste produkter på området.

– Det är det effektivaste sättet att ta bort järnpartiklar från industrivätskor, skärvätskor, tvättvätskor och oljor, säger Johan Sandvall, vd på Sandvall. 

Företaget riktar sin försäljning mot verkstadsindustrin med ett produktprogram som består av skärvätskor, skimmers, doserare, hårdmetallverktyg samt magnetiska filter. På Elmia Verktygsmaskiner har Johan Sandvall valt att lägga fokus på just det sistnämnda, företagets allra senaste produkter från Eclipse helautomatiska magnetfilter.

– Just användningen av magnetiska filter är en uppåtgående trend. Allt fler företag bearbetar obemannat och inser då vikten av att ha rena processvätskor, säger Johan Sandvall, som har jobbat i branschen i mer än 30 år. 

Färre och kortare driftstopp, lägre kostnader och mindre miljöpåverkan är bara några av fördelarna med magnetisk filtrering. Partiklar i ett vätskesystem sliter hårt på maskinens tätningar och verktygskonor. När partiklarna klumpar sig kan de täppa till verktygens vätskekanaler med driftstopp som följd. 

Traditionella pappersfilter fångar normalt inte upp partiklar som är mindre än 5-10 mikron, vilket försämrar vätskans egenskaper.

– Eclipse magnetfilter gör det möjligt att hålla snävare toleranser, ger förbättrad ytjämnhet, minskar verktygsslitage och ger därmed färre defekta detaljer. Magnetfiltret kräver inget förbrukningsmaterial och avfallet kan återvinnas vilket är bra för miljön, säger Johan Sandvall

Vad har du för förväntningar inför Elmia Verktygsmaskiner?

– Det unika konceptet med fyra mässor under ett tak kommer nog att locka väldigt många besökare. Att mässan dessutom går i Jönköping är till stor fördel då staden ligger bra till geografiskt. 

Publicerad
2016-04-04