Ahlsell Maskin ställer ut följande Biglia svarvar i monter B 03:25

B 436 Y2 är det senaste tillskottet till familjen Quattro i produktion sedan 1990 och nu inne på sin tredje generation. Den nya modellen skapades för att svara på ett specifikt behov på marknaden av stångbearbetning inom automatsvarvning upp till 36mm. 

Maskinen har 2 motorspindlar med motoreffekter på 11 kW vardera och max. varvtal upp till 7000 v/min. De två 12-läges revolvrarna har kraftfull drivning på samtliga platser, 4 kW där max. varvtal med standardverktyg är 6000 v/min. Vidare har maskinen 2 Y-axlar med en rörelse på 50mm samt att även subspindeln har en tvärrörelse 185mm. Maskinen kännetecknas av en kompakt konstruktion för optimal användning av utrymme i verkstaden (upptar mindre än 5 m2). Maskinen är skapad för optimal och exakt bearbetning av alla material, även de mest tuffa. Reducering av cykeltider och längre livstid på verktyg,  perfekt spånevakuering med god ergonomi och tillgänglighet för att underlätta riggning.

Maskin B 750 YS visas med den senaste tekniken för multifunktionella svarvar. Den representeras av den nya 16 läges revolvern med integrerad motor och direkt överföring för drivna verktyg. Större precision erhålls genom termo symmetrisk struktur och stabilisering av värmekällor (spindlar, revolver och hydraulolja). Vidare ökad produktivitet
tack vare den massiva gjutjärnsbasen med prismatiska styrningar på alla axlar. Maskinen svingar 680mm och har en bearbetningslängd upp till 765mm. Y-axeln slag är 140mm. Varianter på motorspindlar med genomgång för stångbearbetning upp till 100mm finns.  Denna modell finns aven upp till 1195mm i bearbetningslängd och heter då modell B 1250.

Smart Turn S Exstended är den nyaste i serien av 5-axlig flerfunktionsmaskiner från Biglia. Maskinen svingar 750mm och har en bearbetningslängd upp 1500mm. Multi-funktionalitet integreras i svarvning och fräsning tack vare modulen med en B-axel och Y-axel med stor rörelse utrustade med kraftfull elektrospindel för utmärkt prestanda i bearbetning av både sega material såsom stål och lättmetaller och aluminium. Verktygsmagasinet hanterar 40 verktyg av en längd upp till 400mm  vilket ger serien mest flexibel användning. Maskinen är aven utrustad med styrd lynett för hantering av långa detaljer vid övergång till subspindeln som exempel.

För information kontakta produktansvarig för Biglia Hans Lindsten på  070 - 222 17 20 www.ahlsellmaskin.se   hans.lindsten@ahlsellmaskin.se

Publicerad
2015-12-10
Bilder