Entré för skolklasser

Om ni kommer som en skolklass för att besöka Elmia Produktionsmässor tar ni med en klasslista som lämnas i biljettkassan vid entrén. Ni får då entrébiljetter som delas ut till hela gruppen på plats. Biljetten ger er självklart tillgång till alla mässor!

Ni behöver alltså inte förregistrera varje elev på webben för att få en entrébiljett.

Om ni vill ha löpande information från mässorna innan och efter vill vi tipsa om att anmäla er till vårt nyhetsbrev eller följa oss i sociala medier.

Fokus på rekrytering och kompetens på fredag 18 maj

Fyra aktuella teman för den svenska tillverkningsindustrin genomsyrar
Elmia Produktionsmässor. På fredag 18 maj är det extra fokus på rekrytering och komeptens.

Vilka kompetensbehov väntar i framtiden och hur ska vi locka en ny generation till industrin? Kompetensförsörjningen är redan idag en kritisk fråga. Den lyfts tillsammans med aspekter som rekrytering, integration och kompetensutveckling i diskussioner, föreläsningar och debatter på mässgolvet.

Annonser: