Statistik 2016

Efter Elmias mässor genomförs alltid undersökningar bland utställare och besökare för att mäta resultatet och attityderna kring mässan. Nedan redovisas delar av resultatet: