Information till utställare angående flyttad mässa

VA-mässan flyttas fram till 29-31 mars april 2022.

 

Här kan du läsa pressmeddelandet om flytten till 29-31 mars 2022

Vad händer om jag har bokat plats som utställare på VA-mässan 2021?
Ingångna avtal för VA-mässan 2021 gäller och flyttas fram till 2022.  
Alla eventuellt betalda fakturor för mässan 2021 kommer att återbetalas av Elmia, undantaget grundavgiften. Grundavgiften flyttas fram och gäller för mässans datum 2022.

Vad händer om jag endast har betalt grundavgiften?
Grundavgiften återbetalas inte utan flyttas fram och gäller för mässan 2022.

Vad händer om jag betalat faktura för min monterplats?
Alla som har betalt faktura avseende monterplats för mässan 2021 kommer att bli kontaktade personligen av Elmia, med instruktioner om tillvägagångssätt för återbetalning. Kontakt kommer att ske snarast och utbetalningarna sker successivt. Det kommer att utfärdas en kreditfaktura på inbetalningen för 2021 års mässa och därefter utfärdas en ny faktura för motsvarande yta för 2022 års mässa, med nytt förfallodatum.

Vad händer med min monterplats till VA-mässan 2020?
Du behåller din monterplats från VA-mässan 2021 till mässan 2022.

 

Tack till alla som har hört av sig och visat stor förståelse för den uppkomna situationen. Vi blickar nu framåt mot 2022 och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med alla utställare och samarbetsparter.

 

Uppdaterat 2020-11-19