Information till utställare angående flyttad mässa

Det är nu klart att VA-mässan flyttas fram till den 27-29 april 2021.

De nya datumen för VA-mässan är framtagna i nära diskussion med branschen och våra partners.

Här kan du läsa pressmeddelandet om flytten till 27-29 april 2021

Vad händer om jag har bokat plats som utställare på VA-mässan 2020?
Ingångna avtal för VA-mässan 2020 gäller och flyttas fram till 2021.  
Alla eventuellt betalda fakturor för mässan 2020 kommer att återbetalas av Elmia, undantaget grundavgiften. Grundavgiften flyttas fram och gäller för mässans datum 2021.

Vad händer om jag endast har betalt grundavgiften?
Grundavgiften återbetalas inte utan flyttas fram och gäller för mässan 2021.

Vad händer om jag betalat faktura för min monterplats?
Alla som har betalt faktura avseende monterplats för mässan 2020 kommer att bli kontaktade personligen av Elmia, med instruktioner om tillvägagångssätt för återbetalning. Kontakt kommer att ske snarast och utbetalningarna sker successivt. Det kommer att utfärdas en kreditfaktura på inbetalningen för 2020 års mässa och därefter utfärdas en ny faktura för motsvarande yta för 2021 års mässa, med nytt förfallodatum.

Vad händer med min monterplats till VA-mässan 2020?
Du behåller din monterplats från VA-mässan 2020 till mässan 2021.

 

Tack till alla som har hört av sig och visat stor förståelse för den uppkomna situationen. Vi blickar nu framåt mot 2021 och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med alla utställare och samarbetsparter.

 

För frågor, kontakta:

Henrik Thorzén
Ansvarig säljare
+46 36 15 20 02
henrik.thorzen@elmia.se

Karla Eklund
Projektledare
+46 36 15 22 61
karla.eklund@elmia.se

Henrik Thorzén
Henrik Thorzén
Telefon: +46 36 15 20 02 
Karla Eklund
Karla Eklund
Telefon: +46 36 15 22 61