Xylem gör skillnad med banbrytande teknik för avloppspumpssystem

Xylem fortsätter leverera innovativa pumplösningar. Nu senast med världens första avloppspumpssystem med integrerad intelligens – Flygt Concertor, som visas upp på VA-mässan på Elmia i Jönköping.

– Vi lanserade Flygt Concertor förra VA-mässan och fortsätter visa på fördelarna med den nya tekniken och systemet. I dagsläget har 77 kommuner redan provat på och fler inser värdet av den här banbrytande tekniken. Framför allt är det energieffektivt och underhållsfrihet för kommunerna, vilket verkligen gör skillnad, säger Clas Edvardsson-Berg, segmentschef VA, Xylem Sverige.

Flygt Concertor anpassar sig tack var den integrerade styrningen automatiskt till olika förutsättningar för pumpningen. Huvudpunkterna är enligt Clas Edvardsson-Berg:

– kombinationen av integrerad pumpstyrning med IE4 motor, hydraulik i världsklass och intelligent funktionalitet,

– att optimal driftpunkt ställs in mycket enkelt utifrån ett prestandafält istället för traditionell pumpkurva och man därför slipper byta pumphjul för ändring av pumpens prestanda, vilket även minimerar behovet av reservpumpar,
– en automatisk funktion för rengöring av pumpen vid ev. igensättning och regelbunden pumpning till sörpling för att minimera fettkakan i sumpen, vilket minimerar underhållsbehov och nödutryckningar, 
– samt en patenterad energibesparingsfunktion som gör att pumpen alltid körs vid optimal driftspunkt d.v.s. vid ”lägst bränsleförbrukning”.

Helhetsgrepp för hållbarhetsindex

– Behovet av underhållsfria och energieffektiva lösningar går i linje med vad kunderna efterfrågar och det hållbarhetsindex som Svenskt Vatten arbetar med tillsammans med VA-bolagen, säger Clas Edvardsson-Berg.

Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. Svenskt Vattens hållbarhetsindex är baserat på hållbara tjänster för brukare, miljömässig hållbarhet och hållbara resurser. Bland parametrarna finns bland annat hälsomässigt säkert vatten, leveranssäkerhet, VA-planering, hushållning med energi, driftsstabilitet samt personalresurser och kompetens.

– På VA-mässan kommer vi att trycka hårt på att ta ett helhetsgrepp för pumpstationer, avloppsreningsverk och vattenverk. Det finns väldigt mycket gammal utrustning och ett stort underhållsunderskott ute i kommunerna. Väldigt mycket gammalt behöver uppgraderas och vissa kommuner behöver mer än andra se över sina klimatinvesteringar.

– VA-mässan är vårt skyltfönster och en fantastisk möjlighet för oss att visa våra senaste produkter och tjänster som bidrar till en miljövänligare framtid. Vi ser fram mot nya givande mässdagar, avslutar Clas Edvardsson-Berg.