Schneider Electric gör debut på VA-mässan

Schneider Electric med sin hela 170 år långa företagshistoria är en global specialist på energihantering – en lösningsleverantör som hjälper sina kunder att få ut så mycket energi som möjligt. De gör nu debut på VA-mässan med många lösningar som de vill visa.

– Vi kommer att visa vårt sortiment inom VA, det vill säga anpassade produkter och lösningar för den svenska VA-marknaden. Frekvensomriktare, HMI-panel, PLC och kommunikation. Vår nya frekvensomriktare för varvtalsreglering – Altivar Process (ATV600) – är särskilt lämplig för pump- och fläktapplikationer inom VA, säger Mats Johansson, produktchef på Schneider Electric.

Schneider Electric finns på över 40 platser runt om i landet och har en stor serviceorganisation. 

– Schneider Electric har stort fokus på att bidra till en långsiktigt hållbar miljö och god vattenkvalitet och avloppsrening är en viktig del i detta. Att synas på VA-mässan känns därför naturligt. Det ger oss också möjlighet att knyta viktiga kontakter och bygga relationer med aktörer i branschen, säger Mats Johansson.

 – Det här är ett mycket viktigt forum för oss. Det kanske inte är så många som känner till vårt breda utbud inom VA därför känns det viktigt för oss att väcka intresse för och synliggöra våra lösningar och produkter inom området.