Anmälan till VA-seminarierna

Anmälan till VA-seminarier

Anmäl dig till VA-seminarierna

 

Frågor om anmälan besaras av Eva Siwe, projektkoordinator, telefon +46 36 15 21 31.

Anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till en annan person inom företaget.