Aktuellt scenprogram

Scenprogram VA-mässan och Elmia Avfall & Återvinning

Varje dag under mässan hålls ett antal intressanta föredrag, paneldebatter, utfrågningar och andra aktiviteter på våra två scener.

Scen A i Hall A - Program med inriktning på avfall och återvinning. Se programmet

Scen B i Hall B - Program med inriktning inom vatten och avlopp. Se programmet