Intressant paneldiskussion

Den 25 september arrangerar Betongrörsgruppen tillsammans med VA-mässan en paneldiskussion på temat "Bygga för 150 års hållbarhet". Panelen består av beställare, politiker, projektörer, tillverkare av rör samt försäkringsbranschen som redogör för kostnader som uppstår när vädret går mot fler och häftigare skyfall.

I dag ställer samhället krav på att VA-näten ska ha en livslängd på 150 år. Vi kommer inte att kunna gräva upp för att lappa och laga, städerna förtätas och allt fler ytor blir hårdgjorda. VA-näten ska också tåla kraftiga skyfall. Är det möjligt med en så lång livslängd och på vem vilar ansvaret? Politikerna, beställarna, de tekniska konsulterna, projektörerna eller rörproducenterna? Och hur ska det gå till?

Program:

  • Kompetens i alla led är grunden för långsiktig hållbarhet. Jeanette le Mahieu, chef för VA-nätsutveckling Jönköping
  • Den politiska styrningen för att säkra samverkan samt finansieringsmodellen. Magnus Nilsson, vice ordförande Tekniska Nämnden Solna
  • Utmaningar under processen att bygga för 150 år. Ingemar Magnusson, projekt- och byggledare ÅF
  • Våra VA-system i går, i dag och i framtiden. Stefan Karvonen, affärschef Meag VA-system samt medlem av Betongrörsgruppen
  • Så rustar vi för framtidens klimat och hur den påverkar urbaniseringen. Lars-Olof Nilsson, ansvarig teknik och utveckling Infra, St Eriks samt medlem av Betongrörsgruppen

Betongrörsgruppen bildades 2016 och består av Sveriges ledande tillverkare av betongrör. Gruppens mål är att öka medvetenheten liksom kunskapen om de många fördelarna med att använda betongrör i VA-system och för dagvattenhantering. Alla påverkas av att dessa nät är välutbyggda och fungerande och har längsta möjliga livslängd.

Datum och tid: Tis 25 september, kl 13:30-15:30
Plats: Kongresshuset, Elmia
Kostnad: Kostnadsfritt
Anmälan: Anmälan krävs och är bindande. Gör din anmälan senast 24 september genom att fylla i formuläret här. Anmälningar efter sista anmälningsdag hanteras utifrån plats.