Temavandringar

Välkommen till årets spännande temavandringar! Som besökare kan du delta i våra gruppvandringar runt på mässan efter ett visst tema. Ett trevligt och effektivt sätt att under cirka en timme få en överblick över vem som tillhandahåller vad inom det givna temat.

I år har vi temavandringar inom följande områden:

  • Avloppsrening Läkemedelsrester och kemikalier
  • Avloppsrening allmän Allmänt i ämnen som inte tas upp ovan
  • Dricksvatten Smak och lukt samt membranteknik
  • Energieffektivisering Pumpar

  • Energieffektivisering Luftning
  • Moderna filtreringstekniker Membran för mikro- ultra- och nanofilter samt omvänd osmos

  • Drift och övervakning Styr- och reglerteknik, online sensorer, AI och digitalisering
  • Effektiva förnyelsemetoder för ledningsnätet Vatten, Spill och Dagvatten
    Effektiva förnyelsemetoder fullbokat, kom förbi Varims monter B04:54 för att höra om reservplatser.

Här kan du se vilka företag som är med i Temavandringarna

Plats: Vandringarna startar i Varims monter B04:54 


Schema

Start Tisdag
25 september
Onsdag
26 september

Torsdag
27 september

09.30    

Dricksvatten

Drift och övervakning                                                    

10.30  

Avloppsrening

 

Moderna filtreringstekniker

11.30

Drift och övervakning

Energieffektivisering Pumpar

Energieffektivisering Luftning

 

13.00

Moderna filtreringstekniker

Effektiva förnyelsemetoder för ledningsnätet

Fullbokad!

Avloppsrening

 

14.00

Avloppsrening allmän

Drift och övervakning

Dricksvatten  

15.00

Dricksvatten 

Avloppsrening allmän

 

Anmälan

Välkommen att anmäla dig. Att delta i temavandringarna är kostnadsfritt

Antalet platser per temavandring är begränsat och anmälan sker därför enligt "först till kvarn". Deltagande är kostnadsfritt för mässans besökare.

I mån av plats kan du även anmäla dig direkt på mässan i Elmias monter MG01:09, Mässgatan och i Varims monter B04:54.