Speakers' Corner

Årets mässa bjuder på premiär för Speakers’ Corner – en unik möjlighet att träffa forskare och experter som svarar på dina frågor om VA. Under alla tre dagarna finns experter på scen för att berätta om olika områden. Därefter kan du ställa dina frågor för att få oberoende råd och tips.

Speakers' Corner har ett program som riktar sig till besökare med intresse inom vatten och avlopp.

Fritt deltagande, ingen föranmälan krävs.

 

Plats: Café Vattenpasset, Mässgatan

Tisdag 27 september

11.00

Biologisk fosforavskiljning

Karin Jönsson, Lunds universitet/VA-teknik Södra

11.30

Så ser du till att din kväverening inte sabbar klimatet med lustgas

Fredrik Stenström, Veolia Water Technologies - VA-Ingenjörerna/VA-teknik Södra

12.00

Övervakning och feldetektion på reningsverk – hur upptäcker jag avvikelser i min processdata?      

Oscar Samuelsson, IVL Svenska Miljöinstitutet/VA-kluster Mälardalen, Uppsala universitet

12.30

Modellera ditt reningsverk - vad är nyttan och vilka begränsningar/möjligheter finns det idag?

Linda Åmand, IVL Svenska Miljöinstitutet/VA-kluster Mälardalen

13.00

Rening av mikroföreningar - vilka reningstekniker renar vad och till vilken kostnad?

Christian Baresel, IVL Svenska Miljöinstitutet

13.30

Mikroalger för avancerad rening och ökad biogasproduktion

Emma Nehrenheim, Mälardalens högskola/VA-kluster Mälardalen

14.00

Hur minskar vi inläckaget från servisledningarna?

Glen Nivert, Kretslopp och vatten Göteborgs stad

14.30

 Nyttan med VASS

Anne Adrup, Svenskt Vatten

 15.00

När ska man välja LTA och vad ska man då tänka på?
Benny Aden, LOGSTOR, U-PIPE System
Kjell Asplund, Grundfos
NN (ytterligare en expert på LTA kommer finnas tillgänglig)

 

Onsdag 28 september

10.00

Drifterfarenheter med ultrafiltrering – pilotförsök för polering av renat avloppsvatten

Regine Ullman, Kalmarsundsverket

10.30

Slamhantering- nya processer finns tillgängliga men hur påverkar det övriga reningsverket?

Christian Baresel, IVL Svenska Miljöinstitutet 

Uwe Fortkamp, IVL Svenska Miljöinstitutet

11.00

Omställning av kväverening för ökad biogasproduktion - anammox i huvudströmmen

David Gustavsson, VA SYD/VA-teknik Södra

11.30

Styrning av reningsverk – Hur styr jag reningsprocessen på ett robust och energieffektivt sätt? 

Oscar Samuelsson, IVL Svenska Miljöinstitutet/VA-kluster Mälardalen, Uppsala universitet

12.00

Hur LCA hjälper dig att hitta den bästa avloppslösningen

Sara Heimersson, Chalmers Magdalena Svanström, Chalmers

12.30

Råd och tips om finansiering av FoU

Daniel Hellström, Svenskt Vatten

13.00

Förnyelse av ledningsnät

Annika Malm, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut/DRICKS

13.30

Biofilter i Sverige

Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet/Dag & Nät

14.00

Hur provtar man dagvatten?

Heléne Österlund, Luleå tekniska universitet/Dag & Nät

14.30

Förslag till nya regler för små avlopp

Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten

 

Torsdag 29 september

11.00

Råd och tips om finansiering av FoU

Daniel Hellström, Svenskt Vatten

11.30

Framtida utmaningar i dagvattenhanteringen

Maria Viklander, Luleå tekniska universitet/Dag & Nät

12.00

Hur ska man utforma och underhålla välfungerande dagvattenanläggningar?

Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet/Dag & Nät

12.30

Hur provtar man dagvatten?

Heléne Österlund, Luleå tekniska universitet/Dag & Nät

13.00

Biofilter i Sverige

Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet/Dag & Nät

13.30

DRICKS bygger broar mellan vetenskap och samhälle

Maria Svane, Chalmers/DRICKS

14.00

Så får du koll på biogasproduktionen genom smart kvalitetssäkring av mätdata

Maximilian Lüdtke, IVL Svenska Miljöinstitutet/VA-kluster Mälardalen

Arrangör: Svenskt Vatten