Ta kontroll över underhåll och förnyelse av ledningsnätet

Onsdag 28 september kl 14.00-16.30

Drift och underhåll av VA-ledningsnätet går många gånger                                     på rutin; läckor och stopp Svenskt Vattenåtgärdas akut i stället för förebyggande underhåll. Kan VA-branschen inspireras av industrins arbete? Svenskt Vatten reviderar publikationen om drift och underhåll, här presenteras innehållet. Stockholm Vatten berättar om sitt arbete med att förändra synsättet.

Ledningsnätets förnyelsetakt är på många håll för låg, det är svårt att veta om avvägningarna är de rätta när ett förnyelseprojekt prioriteras framför ett annat. Hur kan vi underlätta arbetet? Statusen på Svenskt Vattens förnyelseprojekt presenteras. När prioriteringarna är gjorda, hur förnyar man då på bästa sätt? Här presenteras hur schaktfria metoder för renovering kan vara en del av lösningen.

Målgrupp
Alla som arbetar med drift- och förnyelsefrågor inom ledningsnät - VA-chefer, planerings- och utredningsingenjörer, driftansvariga, driftpersonal, politiker och konsulter

Moderator/Seminarieansvarig
Anne Adrup, Svenskt Vatten

Program

- Inledning
Anne Adrup, Svenskt Vatten

- Ett nytt tankesätt avseende drift och underhåll, presentation av kommande publikation
David Jacobsson, Sweco

- Så har Stockholm Vatten förändrat arbetssättet för pumpstationsdrift
Daniel Henriksson, Stockholm Vatten

- Det kanske inte är så svårt att komma igång med förnyelsen?
Annika Malm, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut/DRICKS

- Förnya ledningsnätet schaktfritt

Mikael Hollta, VA SYD/SSTT