Strategier för klimatanpassning - Hur skyddar vi våra städer vid klimatförändringar?

Bild på Varims logotypeTorsdag 29 september kl 10.00 – 12.30

De senaste årens kraftiga skyfall och översvämningar

på olika platser i Sverige och övriga Skandinavien är bara början, beskriver forskarna i sina klimatrapporter. De ekonomiska konsekvenserna för klimatförändringarna ökar.

Samtidigt står Sverige inför enorma behov av fler bostäder, vilket innebär att vi förtätar våra städer. Urbana miljöer och förtätning innebär ökade risker vid skyfall och havsnivåhöjning, vilket måste tas hänsyn till för att klimatsäkra våra städer. Under sessionen "Strategier för klimatanpassning" kommer vi att ta del av arbete med och erfarenheter från klimatanpassning i några kommuner.

Målgrupp

Seminariet vänder sig främst till dig som arbetar med eller beslutar i frågor kring skyfallshantering, dagvattenhantering och stadsplanering eller som arbetar politiskt med dessa frågor.

Moderatorer
Anette Seger, Ramböll och Åsa Westlund, SWECO

Program och föreläsare

- Vilka hot står vi inför och hur skyddar vi våra städer för pågående klimatförändringar?
Anette Seger, Ramböll och Åsa Westlund, SWECO

- Erfarenhet från skyfallet i Malmö sommaren 2014
Marianne Beckmann, Enhetschef Samordning VA-Syd                      

- Risk och sårbarhetsanalys av extrema väderhändelser i Ronneby              Camilla Norrman, Miljöutvecklare Ronneby kommun samt Emma Sjögren, WSP

- Frihamnen Göteborg, Skyfallshantering för en ny unik stadsdel
Jonas Persson, VA-ingenjör Kretslopp & Vatten samt Mikaela Rudling Ramböll

- Prisbelönt arbete med klimatanpassning och dagvattenhantering i Norra Djurgårdsstaden

Henrik Alm, SWECO

- Konkreta åtgärder för hantering av skyfall i Köpenhamn                               Henrik Thorén, Ramböll Danmark

Frågestund, alla föredragshållarna på scenen