Ny teknik för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och mikroplaster

Torsdag 29 september kl 13.30-16.00Havs-och vattenmyndigheten
På seminariet presenteras erfarenheter från försök i pilotskala till fullskala för rening av läkemedelsrester och mikroplaster.

Målgrupp
Alla som är intresserade av ny teknik, mikroplaster, läkemedelsrester, uppströmsarbete och avloppsvattenrening.

Moderator                                                                                                               Christian Baresel, IVL Svenska Miljöinstitutet

Seminarieansvarig
Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten

Program och föreläsare

- Varför behövs avancerad rening av avloppsvatten?
Christian Baresel, IVL Svenska Miljöinstitutet

- Rening av läkemedelsrester och andra mikroföreningar. Vilken teknik lämpar sig och vad vi kan lära av Tyskland och Schweiz?
Michael Cimbritz, Lunds Teknisk Högskola

- Miljö- och energieffektiv rening av läkemedel från sjukhus
Caroline Kragelund Rickers, Teknologisk Institut, Aarhus

- Läkemedelsrening i Knivsta - erfarenheter från Sveriges första fullskaleanläggning
Berndt Björlenius, Kungliga tekniska högskolan, KTH

- Storskalig filtrering som ett alternativ eller komplement till ozon
Erland Björklund och Ola Svahn, Högskolan Kristianstad

- Hur kan vi minska mängden mikroplast till våra hav?                                     Kerstin Magnusson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Avslutning                                                                                                             Christian Baresel och Margareta Lundin Unger