Modernisera eller bygga nytt avloppsreningsverk?

Bild på Varims logotypeOnsdag 28 september kl 10.00-12.30

Vi står inför stora utmaningar på flera områden där VA-huvudmännen är viktiga aktörer. Många kommuner har redan fått eller kommer att få hårdare krav på rening av avloppsvatten. Vi har en ökande befolkning och det sker

en förtätning av städerna. Reningsverkets mark är attraktiv.

För att möta upp till dessa utmaningar görs om- och nybyggnationer, optimeringar av processen eller kanske en överföringsledning till grannen. Alternativen ställs mot varandra och det är ofta tidskrävande utredningar med många intressenter inblandade. Förutom reningstekniken, kvalitén och ekonomin är det även politiska hänsynstaganden som ska vägas in i beslutet.

VARIM bjuder in till informationsutbyte och diskussion som knyter an till Svenskt Vattens seminarium "Ny reningsteknik - morgondagens krav" som är schemalagt tisdagen den 27 september.

Målgrupp
Seminariet vänder sig främst till dig som jobbar med drift och process eller i beslutsfattande position vid kommunala reningsverk. Seminariet kan även vara intressant för dig som jobbar med tillståndsfrågor och tillsyn av reningsverk.

Seminarieansvariga
Åsa Westlund, Sweco och Anette Seger, Ramböll

Program

Haninge kommun går mot strömmen i Stockholm
Johanna Blomberg, VA-chef Haninge kommun

Överföringsledning till Käppala från Vaxholm/Åkersberga
Tomas Adolphson, Roslagsvatten

Från förfall till toppskick, Gamleby ARV
Ruben Öberg, VA-chef, Västerviks Miljö & Energi och Carl Dahlberg, Sweco

Flödessimuleringar
Niklas Svanberg, ATEK                                                      

LCA, en naturlig parameter vid utvärdering av processdesign
Bengt Hansen, Kemira

Avslutas med frågestund, samtliga föredragshållare på scen